2η Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Ολυμπιακών Κλάσεων Ilca 6, Ilca 7 ,470 mixed

Official Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2023-11-07
Προκήρυξη 2023-11-17
Notice to Competitors -- 01 Σφράγισμα Πανιών 2023-11-22
Οδηγίες Πλου 2023-12-29
Notice to Competitors -- 02 Εκκίνηση Ιστιοδρομιών 26/11 2023-11-25
Notice to Competitors -- 03 Εκκίνηση 27/11 2023-11-26
Notice to Competitors -- 04 Εκκίνηση αγώνων 28/11 2023-11-27
Αποτελέσματα 7ης Ιστιοδρομίας 470 2023-11-28
Αποτελέσματα 6ης Ιστιοδρομίας ILCA 7 2023-11-28
Αποτελέσματα 6ης Ιστιοδρομίας ILCA 6 2023-11-28
Αποτελέσματα 8ης Ιστιοδρομίας 470 2023-11-28
Αποτελέσματα 7ης Ιστιοδρομίας ILCA 7 2023-11-28
Αποτελέσματα 7ης Ιστιοδρομίας ILCA 6 2023-11-28
Αποτελέσματα 9ης Ιστιοδρομίας 470 2023-11-28
Αποτελέσματα 8ης Ιστιοδρομίας ILCA 6 2023-11-28
Αποτελέσματα 8ης Ιστιοδρομίας ILCA 7 2023-11-28
Notice to Competitors -- 05 Πρόγραμμα 29/11 2023-11-28
Αποτελέσματα Medal Race ILCA 7 2023-11-29
Αποτελέσματα 10ης Ιστιοδρομίας 470 2023-11-29
Αποτελέσματα 11ης Ιστιοδρομίας 470 2023-11-29
Αποτελέσματα 9ης Ιστιοδρομίας ILCA 6 2023-11-29
Αποτελέσματα 10ης Ιστιοδρομίας ILCA 6 2023-11-29
Αποτελέσματα 11ης Ιστιοδρομίας ILCA 6 2023-11-29