Χειμερινό Κύπελλο 2023

Official Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2023-10-21
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (pdf) 2023-10-29
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (docx) 2023-10-29
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023-10-29
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2023-11-03
Notice to Competitors -- 01 Συγχώνευση Κατηγοριών 2023-11-03
Χρονικά Όρια Τερματισμού ORC Performance 2023-11-03
Χρονικά Όρια Τερματισμού Sport 2023-11-03
Notice to Competitors -- 02 Ανακοίνωση 2 2023-11-04
Notice to Competitors -- 03 Διευκρίνηση Διαδρομών 2023-11-11
8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2023-11-10
Χρονικά Όρια Τερματισμού ORC Performance 2023-11-12
Χρονικά Όρια Τερματισμού ORC Sport 2023-11-12
Οκτώ Αποτελέσματα/Results ORC Performance 2023-11-12
Οκτώ Αποτελέσματα/Results ORC Sport 2023-11-12
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΛΑΓΟΥΣΩΝ 2023 2023-11-17
Notice to Competitors -- 04 Αλλαγή στις Οδηγίες Πλου 2023-11-18
Λαγούσων 23 - Χρονικά Όρια Τερματισμού ORC Performance 2023-11-18
Λαγούσων 23 - Χρονικά Όρια Τερματισμού ORC Sport 2023-11-18
Λαγουσών - Αποτελέσματα R1 Performance 2023-11-19
Λαγουσών - Αποτελέσματα R2 Performance 2023-11-19
Λαγουσών - Αποτελέσματα Sport 2023-11-19
Λαγουσών - Γενική Κατάταξη Performance 2023-11-19
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2023 2023-11-25
Σαλαμίνος - Χρονικά Όρια Τερματισμού ORC Performance 2023-11-26
Notice to Competitors -- 05 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2023 2023-11-26
Notice to Competitors -- 06 Διαδρομή 2023-11-26
Σαλαμίνος - Αποτελέσματα/Results ORC Performance 2023-11-26
Notice to Competitors -- 07 Αλλαγή Προγράμματος (Sport) 2023-11-29
Σαλαμίνος - Χρονικά Όρια Τερματισμού ORC Sport 2023-12-02
Σαλαμίνος - Αποτελέσματα/Results ORC Sport 2023-12-03
Χειμερινό Κύπελλο 2023 - Γενική Κατάταξη 2023-12-03
Event Contact Information
Race Committeesailing@ycg.grnoeanna2003@gmail.com