Κόρφος 2022

Official Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2022-07-17
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (NoR) 2022-07-19
Δήλωση συμμετοχής & Κατάσταση πληρώματος (PDF) 2022-07-20
Δήλωσης Συμμετοχής & Κατάσταση Πληρώματος (Word) 2022-07-20
Time Limits SPORT 2022-09-09
Time Limits PERFORMANCE 2022-09-09
Time Limits NON SPINAKER 2022-09-09
Οδηγιες Πλου 2022-09-09
Time Limits PERFORMÂNCE Updated 2022-09-09
Time Limits SPORT Updated 2022-09-09
Final Results R1 FALIRO - PLATIA NON SPINAKER Class 2022-09-15
Final Results R1 FALIRO - PLATIA SPORT Class 2022-09-15
Final Results R1 FALIRO - PLATIA PERFORMANCE Class 2022-09-15
Final Results R2 FALIRO - KORFOS SPORT Class 2022-09-15
Final Results R2 FALIRO - KORFOS PERFORMANCE Class 2022-09-15
Final Results R3 KORFOS - FALIRO PERFORMANCE Class 2022-09-15
Final Results R3 KORFOS - FALLIRO NON SPINAKER Class 2022-09-15
Final Results R3 KORFOS - FALIRO SPORT Class 2022-09-15
Series Results Final class NON SPINAKER (NS) Overall 2022-09-15
Series Results Final class PERFORMANCE (PE) Overall 2022-09-15
Series Results Final class SPORT (SP) Overall 2022-09-15
Series Results Final class SPORT (SP1) 2022-09-15
Series Results Final class SPORT (SP2) 2022-09-15
Series Results Final class SPORT (SP3) 2022-09-15
Series Results Final class SPORT (SP4) 2022-09-15
Series Results Final class PERFORMANCE (PE1) 2022-09-15
Series Results Final class PERFORMANCE (PE2) 2022-09-15
General
Greece_Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοϊας 2021-2024 2022-09-09

Event Contacts

Race CommitteePROchris@theodosi.gr