40° Lake Garda Meeting Optimist

Official Notice Board

Event Documents


Event
Sailing Instructions 2022-04-13
Notice to Competitors -- 01 2022-04-14
Notice to Competitors -- 02 2022-04-14
Notice to Competitors -- 03 2022-04-14
Notice to Competitors -- 04 2022-04-15
Notice to Competitors -- 05 2022-04-15
Notice to Competitors -- 06 2022-04-16
Notice to Competitors -- 07 2022-04-16
Notice Of Protest By Official -- Race Committee 2022-04-16
UFD yellow Race 1 2022-04-14
UFD Blue Race 1 2022-04-14
UFD Red Race 1 2022-04-14
UFD Race 1 Green 2022-04-14
UFD Race 1 White 2022-04-14
UFD Race 2 White 2022-04-14
UFD Race 2 Red 2022-04-14
UFD Race 2 Green 2022-04-14
UFD Race 2 Blue 2022-04-14
UFD Race 2 Cadetti 2022-04-14
UFD Race 3 Blue 2022-04-14
UFD Race 3 Red 2022-04-14
UFD Race 3 Green 2022-04-14
UFD Race 3 White 2022-04-14
UFD Race 4 Yellow 2022-04-15
UFD Race 4 Blue 2022-04-15
UFD Race 4 Red 2022-04-15
UFD Race 4 White 2022-04-15
UFD Race 5 Yellow 2022-04-15
UFD Race 5 Blue 2022-04-15
UFD Race 5 Green 2022-04-15
UFD Race 5 White 2022-04-15
UFD Race 4 Cadetti 2022-04-15
UFD Race 6 Yellow 2022-04-15
BFD Race 6 Blue 2022-04-15
UFD Race 6 Red 2022-04-15
UFD Race 6 Green 2022-04-15
UFD Race 6 White 2022-04-15
Results Cadetti after 4 Races 2022-04-15
Results Juniores after 6 Races 2022-04-16
Cadetti 2022-04-14
GOLD FLEET 2022-04-16
SILVER FLEET 2022-04-16
BRONZE FLEET 2022-04-16
EMERALD FLEET 2022-04-16
PEARL FLEET 2022-04-16
UFD Race 1 Bronze 2022-04-16
UFD Race 1 Emerald 2022-04-16
UFD Race 1 Pearl 2022-04-16
UFD Race 1 Gold 2022-04-16
UFD Race 5 Cadetti 2022-04-16
UFD Race 2 Gold 2022-04-16
UFD Race 2 Silver 2022-04-16
UFD Race 2 Emerald 2022-04-16
UFD Race 2 Pearl 2022-04-16
UFD Race 6 Cadetti 2022-04-16
UFD Race 1 Silver 2022-04-16
BFD Race 3 Emerald 2022-04-16
UFD Race 3 Pearl 2022-04-16
Notice to Competitors -- 08 2022-04-17
UFD Race 7 Cadetti 2022-04-17
UFD Race 4 Gold 2022-04-17
UFD Race 4 Silver 2022-04-17
UFD Race 4 Emerald 2022-04-17
UFD Race 4 Pearl 2022-04-17
UFD Race 8 Cadetti 2022-04-17
Results Cadetti 2022-04-17
Notice Of Protest By Official -- Juniores - Bronze - GER 1009 , Juniores - Bronze - NOR 3860 2022-04-17
Notice to Competitors -- 09 2022-04-17
Results Gold 2022-04-18
Results SILVER 2022-04-20
Results BRONZE 2022-04-20
Results EMERALD 2022-04-20
Results PEARL 2022-04-20