Κυπελλο Ανοιξης / Spring Cup 2022

Official Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2022-04-04
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 2022-04-11
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (word) 2022-05-17
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (pdf) 2022-05-17
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2022-05-26
Notice to Competitors -- 01 2022-05-25
Notice to Competitors -- 02 2022-06-01
Notice to Competitors -- 03 2022-06-02
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - Κατάλογος Συμμετεχόντων 2022-06-03
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - Φύλλα έναρξης 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - Φύλλα έναρξης 2022-06-06
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - Φύλλα έναρξης (Updated) 2022-06-04
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT- Φύλλα έναρξης (Updated) 2022-06-03
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - Φύλλα έναρξης (Updated) 2022-06-04
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT- Φύλλα έναρξης (Updated) 2022-06-03
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - Γενική Βαθμολογία 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - Αποτελέσματα 1ης Ιστιοδρομίας 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - Αποτελέσματα 2ης Ιστιοδρομίας 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - Αποτελέσματα 3ης Ιστιοδρομίας 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - Αποτελέσματα 4ης Ιστιοδρομίας 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - Γενική Βαθμολογία 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - Αποτελέσματα 1ης Ιστιοδρομίας 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - Αποτελέσματα 2ης Ιστιοδρομίας 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - Αποτελέσματα 3ης Ιστιοδρομίας 2022-06-06
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - Αποτελέσματα 4ης Ιστιοδρομίας 2022-06-06
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - Αποτελέσματα 2022-06-04
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT- Αποτελέσματα 2022-06-04
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORRMANCE - Αποτελέσματα 2022-06-05
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - Αποτελέσματα 2022-06-05
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - Αποτελέσματα (Updated) 2022-06-07
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 2022-05-20
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΙΝΗΣ - ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 2022-05-20
Notice Of Protest By Official -- PERFORMANCE - GRE49063 - ANDROMEDA 2022-05-29