Υδρα 2021

Online Notice Board


Event
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-10-06
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2021-10-06
"ΥΔΡΑ 2021" - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ COVID-19 2021-10-26
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Νο1 - 27.10.2021, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2021-10-27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Νο2 - 28.10.2021, 18:00 2021-10-28
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2021-10-27
ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ORC PERFORMANCE 2021-10-29
ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ORC SPORT 2021-11-02
ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ORC SOUBLE HANDED 2021-10-27
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PERFORMANCE ΦΑΛΗΡΟ ΥΔΡΑ 2021-10-29
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PERFORMANCE ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ "ΔΟΚΟΣ" 2021-10-29
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PERFORMANCE ΥΔΡΑ = ΦΑΛΗΡΟ 2021-10-31
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PERFORMANCE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2021-10-31
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SPORT ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ (Updated) 2021-11-02
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SPORT ΥΔΡΑ ΦΑΛΗΡΟ (Updated) 2021-11-02
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SPORT ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Updated) 2021-11-02
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DOUBLE HANDED ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ 2021-10-28
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DOUBLE HANDED ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ 2021-10-31
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DOUBLE HANDED ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2021-10-31
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 2021-10-21
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΙΝΗΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 2021-10-21
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 2021-10-27
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2021-10-27
Notice of Public Links 2021-11-02