Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420

Official Notice Board

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
03. Protest Race 4 420 - Race 4 - 57197 420 - 57151
Request Invalid
Rules: SI 14.2, RRS 61.1(a), 61.3, 63.3(b), 63.5
Η ένσταση δεν είναι έγκυρη, η ακρόαση κλείνει σύμφωνα με τον RRS 63.5.
02. Protest 3 420 - 56678 420 - 57197
Rules: RRS 63.1
Η επιτροπή ενστάσεων επιτρέπει την απόσυρση της ένστασης.
01. Protest 3 57197
Rules: RRS 63.1
Η επιτροπή ενστάσεων επιτρέπει την απόσυρση της ένστασης.