One Sails Cup 2022

Official Notice Board

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
01. Protest and Request for Redress 4 ORC - SLO 753 - ARIA ORC + Open - SLO 4150 - TAIA & WHITE GOOSE
Rules: 11, 14, 44.1.b
Jadrnica Taia (SLO 4150)  je v četrtem plovu diskvalificirana.
Jadrnici Aria se za četrti in peti plov dodeli nadomestilo v višini točk povprečja vseh plovov, razen plova 4 in 5, zaokroženo na najbližjo desetinko točke.