Κυπελλο Ανοιξης / Spring Cup 2022

Official Notice Board

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
03. Protest and Protest by TC 3. 4. Technical Committee PERFORMANCE - GRE49063 - ANDROMEDA
Heard With: 02
02. Protest 1,2 PERFORMANCE - Technical Committee PERFORMANCE - GRE49063 - ANDROMEDA
Heard With Protest(s): 03
Rules: OSR Mo3 4.20.1, RRS 2
  1. Το σκάφος ANDROMEDA ακυρώνεται (DSQ) στις ιστιοδρομίες #1 και #2.
  2. Το σκάφος ANDROMEDA ακυρώνεται (DNE) στις ιστιοδρομίες #3 και #4. Η ακύρωση δεν μπορεί να εξαιρεθεί.  
01. Protest 1 PERFORMANCE - SUI43951 - AIOLIA PERFORMANCE - GRE49044 - NEXUS
Rules: 10
  1.  Το NEXUS ακυρώνεται (DSQ) στις ιστιοδρομίες #1 και #2.