Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4,7

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
09. Protest 8 LASER - 4.7 - BEL 206950 LASER - 4.7 - GRE 212583
Rules: 10, 14, 43.1c
Το σκάφος 212583 ακυρώνεται στην 8η ιστιοδρομία (DSQ)
08. Protest 7 LASER - 4.7 - GRE 213364 LASER - 4.7 - GRE 213320
Rules: 13, 18.3
Το σκάφος 213320 ακυρώνεται στην ιστιοδρομία Νο. 7 (DSQ)
07. Request for Redress 6 LASER - 4.7 - GRE 208815 Organizational Authority
Rules: 62.1a
Δε δίνεται αποκατάσταση στο σκάφος 208815
06. Protest 6 LASER - 4.7 - GRE 217288 LASER - 4.7 - GRE 217290
Heard With: 05
05. Protest 6 LASER - 4.7 - GRE 217290 LASER - 4.7 - GRE 217288
Heard With Protest(s): 06
Rules: 11, 14
Το 217288 ακυρώνεται στην 6η ιστιοδρομία (DSQ)
04. Request for Redress 3 LASER - 4.7 - GRE 215945 Race Committee
Rules: 30.4, 62
Δε δίνεται αποκατάσταση
03. Protest by PC 3 Protest Committee LASER - 4.7 - GRE 197243
Rules: 31
Το σκάφος 197243 ακυρώνεται στην 3η ιστιοδρομία (DSQ)
02. Protest 3 LASER - 4.7 - GRE 213320 LASER - 4.7 - GRE 215945
Rules: 30.4
Η ένσταση απορρίπτεται
01. Protest by PC 3 Protest Committee LASER - 4.7 - GRE 215709
Rules: 31
Το σκάφος 215709 ακυρώνεται στην 3η ιστιοδρομία (DSQ)