Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών LASER 4.7 2021

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
01. Protest 10 Laser 4.7 - 213364 Laser 4.7 - 213320
Rules: 18.3
Η ένσταση απορρίπτεται