30 Χρόνια ΙΟΠΟΡ

Online Notice Board

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
ILCA 6 207511 Jun 02 5 3 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
JP
Body pumping
Optimist 1028 Jun 02 5 Start - Start 42.3(d) Abandoned No Action
JP
Sculling both directions.
2377 Jun 02 6 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
JP
Body pumping
2662 Jun 02 5 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
JP
Body pumping
2690 Jun 02 6 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
JP
Body pumping
2838 Jun 02 5 Start - Start 42.3(d) Abandoned No Action
JP
Sculling both directions.
2844 Jun 02 6 Start - Start 42.3(d) Two Turns No Action
JP
Sculling both directions.
2901 Jun 02 4 Start - Start 42.3(d) Two Turns No Action
JP
Sculling both directions.
2964 1 Jun 01 1 Start - Start 42.3(d) One Turn DSQ
JP
Sculling both directions.