Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Optimist - ILCA 4

Official Notice Board

On-The-Water Penalties

AP over A
AP over A
Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
ILCA 4 173768 1 Nov 25 2 - Beat 42.2 Two Turns No Action
EP
NT
IV
42.2(a)
2 Nov 25 3 - Beat 42.2 Retired No Action
EP
NT
IV
42.2(a)
193161 1 Nov 25 1 - Beat 42.2 Two Turns No Action
EP
NT
IV
42.2(a)
ILCA 4 173769 1 Nov 26 4 - Reach 42.2 Two Turns No Action
EP
NT
IV
42.2(a)
OPTIMIST 1056 1 Nov 26 4 - Start 42.2 Abandoned No Action
EP
NT
IV
42.2(d)
1075 1 Nov 26 4 - Start 42.2 Abandoned No Action
EP
NT
IV
42.2(d)
1114 1 Nov 26 4 - Beat 42.2 Abandoned No Action
EP
NT
IV
42.2(d)
1693 1 Nov 25 2 - Start 42.2 One Turn DSQ
EP
NT
IV
42.2(d)
2599 1 Nov 26 4 - Start 42.2 Abandoned No Action
EP
NT
IV
42.2(d)
2925 1 Nov 25 2 - Start 42.2 One Turn DSQ
EP
NT
IV
42.2(d)