Πανελλήνια Πρόκριση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Optimist

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
OPTIMIST GRE 2316 1 Oct 10 1 3 - Run 42.2(a) Two Turns No Action
AF
GRE 2745 1 Oct 10 1 3 - Run 42.2(a) One Turn DSQ
AF
CT
GRE 78 1 Oct 10 1 1 - Start 42.3(d) General Recall No Action
AF
GRE 8608 1 Oct 11 5 1 - Start 42.2(b) Two Turns No Action
CT