¨ΠΟΡΟΣ 2024¨ 40ος Ιστιοπλοικος Αγωνας

Online Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2024-01-07
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΟΡΟΣ 24 2024-01-21
NoR_POROS 24 2024-01-21
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (doc) 2024-01-08
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (pdf) 2024-01-08
ENTRY FORM & CREW LIST (doc) 2024-01-08
ENTRY FORM & CREW LIST (pdf) 2024-01-08
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΟΡΟΣ 24 2024-03-28
SAILING INSTRUCTIONS_POROS 24 2024-03-28
TIME LIMIT_Performance_Updated 20240329_140800 2024-03-29
TIME LIMIT_Sport_Updated 20240329_140800 2024-03-29
Entry List class PERFORMANCE (PE)_Updated 2024-03-29
Entry List class SPORT (SP)_Updated 2024-03-29
R1_RESULTS_PERF_FINAL 2024-04-02
R1_RESULTS_SP_FINAL 2024-04-02
R2_RESULTS_PER_FINAL 2024-04-02
R2_RESULTS_SP_FINAL 2024-04-02
SERIES RESULTS_PERFORMANCE 2024-04-02
SERIES RESULTS_SPORT (OVERALL) 2024-04-02
SERIES RESULTS_SPORT (SP1) 2024-04-02
SERIES RESULTS_SPORT (SP2) 2024-04-02
General
ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΟ 2021-2024 2024-01-08
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ_2021-2024 2024-01-08
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2024-01-08
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-PROTEST FORM 2024-01-08
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ / Crew Substitution Request 2024-01-08
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2024-01-08
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΙΝΗΣ - PENALTY REPORT 2024-01-08
ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2024-01-08
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΑΘ_2024 2024-03-12
World Sailing
Equipment Rules of Sailing (Corrections v1 13 October 2020) 2024-01-07
Equipment Rules of Sailing 2024-01-07
DR21-01 ALTERNATIVE STARTING PENALTY 2024-01-07
WS_RaceManagement-Policies_FleetRacing-April2022 2024-01-07
2024-2025-Offshore-Special-Regulations_cover_v3 2024-01-08
World Sailing Racing Rules of Sailing 2021-2024 - January 2023 version 2024-03-13
Class Rules
ORC-Rating-Systems-2024 2024-02-18
International-Measurement-System-2024 2024-02-18

Event Contacts

Organizing AuthoritySecreteriatinfo@notk.gr