Κόρφος 2023 / 6ο Κύπελλο Καλλιθέας

Online Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2023-07-06
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΡΦΟΣ 2023 2023-07-22
ΚΟΡΦΟΣ 23_ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ_Doc 2023-07-08
ΚΟΡΦΟΣ 23_ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ_Pdf 2023-07-08
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο1_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2023-09-07
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2023-09-08
TIME LIMIT_PERFORMANCE 2023-09-08
TIME LIMIT_SPORT 2023-09-12
TIME LIMIT_NS 2023-09-08
R1_RESULTS_PERFORMANCE_Final 2023-09-11
R1_RESULTS_SPORT_Final 2023-09-11
R1_RESULTS_NS_Final 2023-09-11
R2_RESULTS_PERFORMANCE_Final 2023-09-11
R2_RESULTS_SPORT_Final 2023-09-11
R2_RESULTS_NS_Final 2023-09-11
SERIES RESULTS_PERFORMANCE_Final 2023-09-11
SERIES RESULTS_SPORT (SP)_Final 2023-09-11
SERIES RESULTS_SPORT (SP1)_Final 2023-09-11
SERIES RESULTS_SPORT (SP2)_Final 2023-09-11
SERIES RESULTS_SPORT (SP3)_Final 2023-09-11
SERIES RESULTS_NS_Final 2023-09-11
General
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ_2021-2024 2023-07-06
ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΟ 2021-2024 2023-07-06
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΑΘ 2023 2023-07-06
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2023-07-06
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-PROTEST FORM 2023-07-06
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ / Crew Substitution Request 2023-07-06
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2023-07-06
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΙΝΗΣ - PENALTY REPORT 2023-07-06
ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2023-07-06
World Sailing
Offshore Special Regulations 2022-2023 2023-07-06
Equipment Rules of Sailing (Corrections v1 13 October 2020) 2023-07-06
Equipment Rules of Sailing 2023-07-06
DR21-01 ALTERNATIVE STARTING PENALTY 2023-07-06
WS_RaceManagement-Policies_FleetRacing-April2022 2023-07-07
Class Rules
ORC Rating Systems (2023) 2023-07-06
International Measurement System - IMS 2023-07-07
Event Contact Information
Race CommitteeOCinfo@notk.gr