Χειμερινό Κύπελλο 2022

Official Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2022-10-26
Δήλωση Συμμετοχής (word) 2022-10-30
Δήλωση Συμμετοχής (pdf) 2022-10-30
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-10-31
Οδηγίες Πλου Αγίου Γεωργίου 2022 2022-11-03
Notice to Competitors -- 01 2022-11-03
Notice to Competitors -- 02 2022-11-04
Notice to Competitors -- 03 2022-11-04
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΚΤΩ 2022 2022-11-11
Χρονικά Όρια ORC Performance 1 2022-11-11
Οκτώ 2022 - Χρονικά Όρια ORC Performance 2 2022-11-11
Οκτώ 2022 - Χρονικά Όρια ORC Sport 2022-11-12
Αγίου Γεωργίου 2022 - Χρονικά όρια ORC P1 2022-11-13
Αγίου Γεωργίου 2022 - Χρονικά όρια ORC P2 2022-11-13
Αγίου Γεωργίου 2022 - Χρονικά όρια ORC Sport 2022-11-13
Αγίου Γεωργίου 2022 - Αποτελεματα ORC Performance P2 2022-11-13
Αγίου Γεωργίου 2022 - Αποτελεματα ORC Sport 2022-11-13
Οκτώ - Αποτελέσματα ORC Performance 1 2022-11-13
Οκτώ - Αποτελέσματα ORC Performance 2 2022-11-13
Οκτώ - Αποτελέσματα ORC Sport 2022-11-13
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΛΑΓΟΥΣΩΝ 2022 2022-11-18
Λαγουσών 2022 - Χρονικά Όρια ORC P1 2022-11-18
Λαγουσών 2022 - Χρονικά Όρια ORC P2 2022-11-18
Λαγουσών 2022 - Χρονικά Όρια ORC Sport 2022-11-19
Λαγουσών 2022 - Αποτελέσματα ORC P1 2022-11-20
Λαγουσών 2022 - Αποτελέσματα ORC P2 2022-11-20
Λαγουσών 2022 - Αποτελέσματα ORC Sport 2022-11-20
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2022 2022-11-25
Σαλαμίνος 2022 - Χρονικά Όρια ORC P1 2022-11-25
Σαλαμίνος 2022 - Χρονικά Όρια ORC P2 2022-11-25
Σαλαμίνος 2022 - Χρονικά Όρια ORC Sport 2022-11-25
Σαλαμίνος 2022 - Αποτελέσματα P1 2022-11-27
Σαλαμίνος 2022 - Αποτελέσματα P2 2022-11-27
Σαλαμίνος 2022 - Αποτελέσματα Sport 2022-11-27
Χειμερινό Κύπελλο 2022 - Γενική Κατάταξη 2022-11-28
Event Contact Information
Organizing Authoritynoeanna2003@gmail.comnoeanna2003@gmail.com