Ύδρα 2022 / Hydra 2022

Official Notice Board

Event Documents


Event
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 2022-10-03
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (word) 2022-10-02
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (pdf) 2022-10-02
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2022-10-27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο1 2022-10-27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 2 2022-10-27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο3 2022-10-27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE - ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 2022-10-27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 2022-10-27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE Γενική Βαθμολογία 2022-10-30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE Αποτελέσματα Ιστιοδρομίας ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ (Updated) 2022-10-28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE Αποτελέσματα Ιστιοδρομίας ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ 2022-10-30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT Γενική Βαθμολογία 2022-10-30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT Αποτελέσματα Ιστιοδρομίας ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ 2022-10-28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT Ιστιοδρομία ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ 2022-10-30
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 2022-10-13
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΙΝΗΣ - ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 2022-10-13
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2022-10-13
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 2022-10-13
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2022-10-13
Notice of Public Links 2022-09-29