Velká cena YC Dyje

Official Notice Board

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
02. Request for Redress 6 Optimist - starší žactvo - CZE 868 Race Committee
Request Invalid
Žádost o nápravu je neplatná.
01. Protest 5 Optimist - starší žactvo - CZE 2 Optimist - starší žactvo - CZE 833
Rules: ZPJ 11, ZPJ 14, ZPJ 43.1(c)
OPTIMIST st. CZE 2 uznává porušení pravidla části 2 a akceptovala dobrovolný bodový trest. 

OPTIMIST st. CZE 2 souhlasí se zpětvzetím protestu.