Gotland Runt

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
02. Protest 1 ORC I - 1 - SWE 44 - Oxygen ORC I - 1 - SWE 66010 - Salpare
Rules: KSR T1 och SI 13.2
Salpare erhåller ett tidstillägg på 0,5%.
01. Protest Gotland Runt SRS Shorthanded - SWE 5 - Arcona 385 SRS Shorthanded - SWE 40 - Asterix
Rules: KSR 10 och 14
Asterix erhåller ett tidstillägg på 3%