Πανελληνιο Πρωταθλημα Optimist 2020

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
07.
Request for Redress
1, 2, 3 GRE 2630 Organizational Authority
Heard With: 01
Rules: 62.1(a)
Δε δίνεται αποκατάσταση στο GRE 2630.

06.
Request for Redress
1, 2, 3 GRE 1527 Organizational Authority
Heard With: 01
Rules: 64.2, 62.1(a), 62.1(a)
Στα σκάφη GRE 2736, GRE 2094, GRE 2910, GRE 2627, GRE 7244, GRE 1527 δίνεται αποκατάσταση ως εξής:

Τα σκάφη να βαθμολογηθούν στις ιστιοδρομίες 1,2,3 με βαθμούς ίσους με το μέσο όρο, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο δέκατο (0,05 να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω) των βαθμών τους σε όλες τις ιστιοδρομίες του αγώνα εξαιρουμένων των υπό κρίση ιστιοδρομιών 1,2,3. Η βαθμολογία των υπόλοιπων σκαφών του αγώνα θα παραμείνει αμετάβλητη. 

05.
Request for Redress
1, 2, 3 GRE 7244 Organizational Authority
Heard With: 01
Rules: 64.2, 62.1(a), 62.1(a)
Στα σκάφη GRE 2736, GRE 2094, GRE 2910, GRE 2627, GRE 7244, GRE 1527 δίνεται αποκατάσταση ως εξής:

Τα σκάφη να βαθμολογηθούν στις ιστιοδρομίες 1,2,3 με βαθμούς ίσους με το μέσο όρο, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο δέκατο (0,05 να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω) των βαθμών τους σε όλες τις ιστιοδρομίες του αγώνα εξαιρουμένων των υπό κρίση ιστιοδρομιών 1,2,3. Η βαθμολογία των υπόλοιπων σκαφών του αγώνα θα παραμείνει αμετάβλητη. 

Δε δίνεται αποκατάσταση στο GRE 2630.

04.
Request for Redress
1, 2, 3 GRE 2627 Organizational Authority
Heard With: 01
Rules: 64.2, 62.1(a), 62.1(a)
Στα σκάφη GRE 2736, GRE 2094, GRE 2910, GRE 2627, GRE 7244, GRE 1527 δίνεται αποκατάσταση ως εξής:

Τα σκάφη να βαθμολογηθούν στις ιστιοδρομίες 1,2,3 με βαθμούς ίσους με το μέσο όρο, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο δέκατο (0,05 να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω) των βαθμών τους σε όλες τις ιστιοδρομίες του αγώνα εξαιρουμένων των υπό κρίση ιστιοδρομιών 1,2,3. Η βαθμολογία των υπόλοιπων σκαφών του αγώνα θα παραμείνει αμετάβλητη. 

Δε δίνεται αποκατάσταση στο GRE 2630.

03.
Request for Redress
1, 2, 3 GRE 2910 Organizational Authority
Heard With: 01
Rules: 64.2, 62.1(a), 62.1(a)
Στα σκάφη GRE 2736, GRE 2094, GRE 2910, GRE 2627, GRE 7244, GRE 1527 δίνεται αποκατάσταση ως εξής:

Τα σκάφη να βαθμολογηθούν στις ιστιοδρομίες 1,2,3 με βαθμούς ίσους με το μέσο όρο, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο δέκατο (0,05 να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω) των βαθμών τους, σε όλες τις ιστιοδρομίες του αγώνα εξαιρουμένων των υπό κρίση ιστιοδρομιών 1,2,3. Η βαθμολογία των υπόλοιπων σκαφών του αγώνα θα παραμείνει αμετάβλητη. 

Δε δίνεται αποκατάσταση στο GRE 2630.

02.
Request for Redress
1, 2, 3 GRE 2094 Organizational Authority
Heard With: 01
Rules: 64.2, 62.1(a), 62.1(a)
Στα σκάφη GRE 2736, GRE 2094, GRE 2910, GRE 2627, GRE 7244, GRE 1527 δίνεται αποκατάσταση ως εξής:

Τα σκάφη να βαθμολογηθούν στις ιστιοδρομίες 1,2,3 με βαθμούς ίσους με το μέσο όρο, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο δέκατο (0,05 να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω) των βαθμών τους σε όλες τις ιστιοδρομίες του αγώνα εξαιρουμένων των υπό κρίση ιστιοδρομιών 1,2,3. Η βαθμολογία των υπόλοιπων σκαφών του αγώνα θα παραμείνει αμετάβλητη. 

Δε δίνεται αποκατάσταση στο GRE 2630.

01.
Request for Redress
1, 2, 3 GRE 2736 Organizational Authority
Heard With Protest(s): 02, 03, 04, 05, 06, 07
Rules: 64.2, 62.1(a), 62.1(a)
Στα σκάφη GRE 2736, GRE 2094, GRE 2910, GRE 2627, GRE 7244, GRE 1527 δίνεται αποκατάσταση ως εξής:

Τα σκάφη να βαθμολογηθούν στις ιστιοδρομίες 1,2,3 με βαθμούς ίσους με το μέσο όρο των βαθμών τους σε όλες τις ιστιοδρομίες του αγώνα εξαιρουμένων των υπό κρίση ιστιοδρομιών 1,2,3, στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο δέκατο (0,05 να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω) . Η βαθμολογία των υπόλοιπων σκαφών του αγώνα θα παραμείνει αμετάβλητη. 

Δε δίνεται αποκατάσταση στο GRE 2630.